Friday, December 3, 2010

Les compres del futur

El futur ja es aquí i aquest video ens en fa cinq centims, ho tenim molt més aprop del que ens imaginem:

No comments: