diumenge, 20 de setembre de 2009

Enquesta empresarial sobre tecnologies


Amb data d'avui he enviat una enquesta a les associacions empresarials mallorquines (41 en total que he pogut localitzar a Internet), per tal de fer un estudi de l'implantació tecnològica i de noves formes de telecomunicació de les empreses de Mallorca.
Tan aviat com hagi rebut les respostes publicaré en aquest lloc els resultats, aixó com també els enviaré als principals mitjans de comunicació, tant de premsa escrita com a altres medis.
Es tota una incògnita la situació actual, encara que l'any passat la Fundació IBIT en va fer una de semblant però que no s'han publicat els seus resultats, pot-ser no interesen a algú.
La veritat es que la sensació que es palpa en l'ambient empresarial és de que estem molt enredarits en noves teconologies i comunicacions.
Només cal seguir algunes pistes. Mentre que a altres indrets s'estant implantant a marxes forçades els blocs corporatius d'empresa, si fem una cerca per Internet, trovarem que no hi ha apenes cap empresa mallorquina que en tingui.
El món empresarial ha de estar a Internet, però no n'hi ha prou amb estar-hi, actualmente cal ser-hi de forma viva, interactiva i real. La solució més eficaç que han trobat les empreses és el bloc corporatiu, que dona moltes sortides i solucions.
Entre algunes d'aquestes sortides i solucions hi podem trobar, per exemple, una forma de testejar nous productes o serveis. També la de conèixer les satisfaccions o inquietuts dels nostres clients o, fins i tot, dels empleats.
En definitiva, cada cop més, a Internet, és més segura aquella frase de "o hi ets, o no existeixes, ni per els clients ni per a la competència".